[KCTL-교수지원] 동영상 강의계획서 만들기 특강

작성자: KCTL님    작성일시: 작성일2017-11-07 16:35:14    조회: 11,216회    댓글: 0

* 본 프로그램은 본교 교수님을 대상으로 진행되는 특강입니다.    [신청하러가기]

                                                            

1c704eb6655b20c55b949fdc4e543a10_1510040062_1221.png
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.